De nalatenschap van dr. Esperanto (1998)

 
In 1887 verscheen de eerste publicatie over een nieuwe taal, geschreven door doctor Esperanto. Achter deze schuilnaam verborg zich de Poolse oogarts Ludwig Zamenhof ( 1859 -1917).
Zamenhof stelde dat een neutrale tussentaal, samengesteld uit verschillende Europese talen en met een eigen atica, tot een beter begrip tussen de verschillende volken en culturen zou leiden. De wereldwijde verspreiding van bet Esperanto, letterlijk, hij die hoopt, zou vrede op aarde brengen. Het Esperanto heeft tijdens haar ruim honderdjarig bestaan momenten van bloei maar ook van tegenslag gekend. Stalin en Hitler zagen niets in de wereldwijde Esperantoverbroedering. Tienduizenden esperantisten werden vervolgd en vermoord. Na de oorlog kende de beweging een korte opleving. Ook de socialist Willem Drees ging in de leer en opende in 1954 het 39-ste Esperanto Wereld Congres in Nederland met een toespraak in het Esperanto. In de jaren zestig en zeventig was het Esperanto op sommige middelbare scholen nog een keuzevak. Maar de belangstelling nam langzaam maar zeker af. De vereniging Esperanto Nederland telt vandaag om en nabij de zeshonderd leden en een schatting van het aantal mensen dat Esperanto spreekt in Nederland, gaat in de richting van vijftien- tot twintigduizend.
Afgelopen zomer vond het 83e Wereld Congres van de Esperantobeweging plaats in Montpellier. Thomas Doebele en Maarten Schmidt ontmoetten er een aantal van de nog over gebleven Esperantisten. Er gaan stemmen op voor een mogelijke nieuwe toekomst voor het Esperanto. De taal zou een oplossing bieden voor de steeds ingewikkelder wordende communicatie tussen bijvoorbeeld de lidstaten van de Europese Unie. De documentaire “De nalatenschap van doctor Esperanto” is een verhaal over idealen, over verbroedering, het 'homonarisme' van dr. Zamenhof en waarom het Esperanto nog steeds niet in de vergetelheid is geraakt.
 
Uitgezonden:08 november 1998, VPRO, 52 minuten
Categorie: portretmaatschappij
 
 
Regie: Maarten Schmidt & Thomas Doebele.
Camera: Maarten Schmidt
Geluid: Thomas Doebele
Productie: Vera de Vries en Nellie Kamer
 
 
© 2008 Maarten Schmidt & Thomas Doebele  Webdesign: Arnold Dikstaal  Webart: Thomas Schmidt Bezoekers: